Võ Thế Dũng

Phòng ban :

tổ văn phòng

Chức vụ :

tổ trưởng

Điện thoại :

0919374897

Email :

thedung111183@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Thị Lưu

Phòng ban :

tổ văn phòng

Chức vụ :

kế toán

Điện thoại :

0935444401

Email :

luuhoamai48@gmail.com

Thông tin :

Nguyễn Đình Thành

Phòng ban :

tổ văn phòng

Chức vụ :

bảo vệ

Điện thoại :

0914713363

Email :

Thông tin :