NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

Vừa qua ngày 19/4 Thư viện trường tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức “Ngày hội đọc Sách” với chủ đề “SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”.

thu hút rất hiều học sinh tham gia.

                     

                     

Đây là phong trào đọc sách trong Thư viện, thành lập các câu lạc bộ sách tại đơn vị, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, kỹ năng tìm kiếm thông tin trong sách tại Thư viện. Tiếp tục, triển khai các phong trào thu gom, quyên góp, trao tặng sách tại các cơ sở giáo dục.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.