Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

07/03/2023

Công văn

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023.

06/03/2023

Công văn

Công văn về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đăk Nông cấp tiểu học.

03/03/2023

Công văn

Rà soát, xác định số lượng HS thuộc đối tượng hỗ trợ gạo học kì II năm học 2022-2023 theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP

13/03/2023

Công văn

Công văn Về việc Theo dõi thông tin về công tác cải cách hành chính.

13/03/2023

Công văn

Công văn về việc phòng chống thuỷ đậu trong trường học.

13/03/2023

Thông báo

Thông báo về việc thời gian hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2022 - 2023 và đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

10/03/2023

Thông báo

THÔNG BÁO Lịch khảo sát tình hình triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IV và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IX, năm 2022 - 2023

09/03/2023

Công văn

Giám sát thu thập và rà soát tiền sử tiêm Vacin của trẻ em tại trường học.

03/03/2023

Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương

09/03/2023

KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 của UBND xã Đăk Ha.