Đánh giá chất lượng tiêm chủng

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

120/VTN/KSBTN

Ngày ban hành

09/03/2023

Loại văn bản

Công văn

Cơ quan ban hành

VIện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Người ký

Phó viện trưởng-Bùi Khánh Toàn

Trích yếu

Giám sát thu thập và rà soát tiền sử tiêm Vacin của trẻ em tại trường học.

Văn bản cùng loại

09/03/2023

Công văn

Giám sát thu thập và rà soát tiền sử tiêm Vacin của trẻ em tại trường học.