kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

28/KH-UBND

Ngày ban hành

23/02/2023

Loại văn bản

KẾ HOẠCH

Cơ quan ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLONG

Người ký

Phó chủ tịch - Đoàn Văn Phương

Trích yếu

Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

Văn bản cùng loại

23/02/2023

KẾ HOẠCH

Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023