Quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị trường học công lập

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

389/QĐ-UBND

Ngày ban hành

22/02/2023

Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLONG

Người ký

Chủ tịch: Trần Nam Thuần

Trích yếu

QUYẾT ĐỊNH-Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong năm 2023

Văn bản cùng loại

22/02/2023

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH-Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong năm 2023