Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương

Thông tin

Nội dung

Số ký hiệu

14/TB-TCT

Ngày ban hành

03/03/2023

Loại văn bản

Thông báo

Cơ quan ban hành

Trường chính trị

Người ký

không

Trích yếu

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương

Văn bản cùng loại

03/03/2023

Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương